L’origen de la sal de Cardona l’hem d’anar a trobar fent un viatge de més de 40 milions d’anys, moment en què el Mediterrani no existia com a tal i el paisatge no tenia res a veure amb l’actual. Llavors, hi havia un braç de mar que entrava des de l’Atlàntic fins ben endins de les terres que ara són Catalunya.

Aquest mar va quedar aïllat de l’Atlàntic fa 36 milions d’anys per efecte de l’aixecament de les serralades que l’envoltaven, com ara els Pirineus, i va patir un procés d’evaporació que va deixar grans capes de guixos i sals (potassa, halita i carnal·lita). Molt excepcionalment aquestes sals acaben aflorant a la superfície, i aquest fet és el que fa de la Muntanya de Sal de Cardona un element singular d’enorme importància i rellevància internacional.